Liên hệ

Phòng chẩn trị y học cổ truyền Phú Vân

  • Địa chỉ: Khu Thanh Đức, Xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
  • SĐT: 0912 040 918 | 01697 387 114
  • Bs.Vũ Công Phú

Thông tin liên hệ Phòng chẩn trị y học cổ truyền Phú Vân